top of page

Privacyverklaring van Market-Ai

Bij Market-Ai hechten we veel waarde aan de privacy van onze websitebezoekers en klanten. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

1. Verwerking van Persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Analyse van Websitegebruik: Wij verzamelen gegevens zoals surfgedrag, locatie en klikgedrag om inzicht te krijgen in gebruikersgedrag. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor dit doel en worden geanonimiseerd waar mogelijk.

  • Klantcommunicatie: Voor communicatie over onze diensten verzamelen wij bedrijfsnamen, contactpersonen, e-mailadressen en telefoonnummers. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor dit doel, of totdat de betrokken persoon ons verzoekt deze te verwijderen.

2. Veiligheid

Market-Ai heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen omvatten encryptie en beveiligde netwerken.

3. Delen met Derde Partijen

Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit wettelijk vereist is of met uw expliciete toestemming.

4. Uw Rechten onder de AVG

Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

  • Toegang tot uw gegevens: U kunt ons verzoeken om een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

  • Correctie van gegevens: Als onze informatie onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om correcties te verzoeken.

  • Beperking en bezwaar: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

  • Dataportabiliteit: U heeft het recht om uw gegevens in een gangbaar formaat te ontvangen.

  • Verwijdering van gegevens: U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

  • Intrekken van toestemming: U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken.

5. Cookies

Wij gebruik cookies op onze website voor analytische doeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en informatie verzamelen over uw browsegedrag, waardoor wij inzicht krijgen in hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies stellen ons in staat om anonieme statistieken te genereren en te analyseren, zodat wij de functionaliteit en prestaties van onze website kunnen verbeteren. De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het optimaliseren van uw gebruikerservaring op onze website.

6. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen voor updates.

7. Contact

Voor vragen, opmerkingen of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

bottom of page